ZREPA

Kompleksan modul za praćenje proizvodnje šećera

ZREPA modul je posebno razvijen za upravljanje i praćenje proizvodnje šećerne repe.

Nastao je za potrebe šećerana u okviru MK Group d.o.o. i uspešno se koristi već 15 godina u tri vodeće šećerane u Srbiji.

Ovaj modul omogućava jasnu evidenciju o planiranom i ostvarenom prinosu šećerne repe.

Aktivno se koristi tokom cele godine za potrebe planiranja proizvodnje šećerne repe, kako tokom kampanje koja se precizno prati prema određenim parametrima u sistemu, tako i u preostalim mesecima u godini.

Ovim modulom je omogućeno i praćenje izdavanja repromaterijala, praćenje zaduženja, štampanje ugovora, kao i izdavanje robe.

Obezbeđen je i obračun koji se koristi nakon prodaje šećerne repe a zavisi od aktuelnih godišnjih uslova.

ZREPA modul je kao i ostala Z rešenja integrisan sa standardnim SAP modulima, tako da se uneti podaci i ostvareni rezultati mogu dalje analizirati u sistemu prema različitim aspektima, u zavisnosti od potreba poslovanja.