ZFARM

Mlečno govedarstvo, tov junadi i svinjogojstvo

Modul ZFARM je poseban modul u okviru SAP ERP sistema koji obuhvata praćenje svih faza procesа mlečnog i tovnog govedarstva koje se odvija na farmama, а u cilju kvalitetnog upravljanja proizvodnjom, praćenja prihoda i troškova i kompletne analize poslovanja vezanog za proizvodnju na farmama.  

ZFARM modul je integrisan sa standardnim SAP modulima što obezbeđuje unos podataka samo na jednom mestu i mogućnost analize proizvodnih podataka kako naturalno tako i finansijski.

Osnovne funkcionalnosti:
•Evidencija matičnih podataka grla
•Matični karton
•Proizvodni karton
•Reproduktivni karton
•Evidencija veterinarskih aktivnosti
•Lečenje
•Reprodukcija
•Praćenje ishrane stada
•Nalozi za spravljanje hrane
•Evidencija utroška hrane
•Upravljanje stadom
•Kupovina stoke
•Prodaja stoke
•Premeštaj stoke
•Evidencija teljenja
•Evidencija uginuća stoke
•List stoke
•Planski i stvarni obrt stada
•Obračun prirasta
•Analiza proizvodnje i prodaje mleka
•Automatsko ažuriranje vrednosti stada u računovodstvu,
•Kalkulacija cene koštanja.