Usluge

Korišćenje osnovnih poslovnih aplikacija
SAP ERP sistem - Instalacija i administracija sistema (HW i SW), licenciranje, osnovni i SLA ugovori sa vendorima, upravljanje korisničkim nalozima i pristupom sistemu.
SAP HR
BI sistem za izveštavanje
Therefore - Dokument Menadžment Sistem
Opera - Property Menadžment System
Infora
E računi
Specifikacija troškova
Licence održavanje:
Data Centar procesing:
SAP BS:
SAP konsultant:
Sistem i mrežni administrator:
MK IT Business Solutions
Korišćenja ostalih poslovnih aplikacija
SAP ERP sistem - Instalacija i administracija sistema (HW i SW), licenciranje, osnovni i SLA ugovori sa vendorima, upravljanje korisničkim nalozima i pristupom sistemu.
MK IT Business Solutions