MK IT Business Solutions

Administration

Administracija SAP servera

SAP serverski sistemi i preteća infrastruktura  su prilično kompleksni i potrebno je imati jednog ili više IT stučnjaka za njihovo pravilno održavanje i funkcionisanje. Za manja preduzeća zapošljavanje i obuka stručnjaka predstavlja veliki trošak i povećava cenu korišćenja SAP rešenja. Outsourcing SAP administracije omogućava smanjenje troškova i najviši mogući nivo funkcionisanja SAP sistema. 

 

MK Solutions nudi usluge udaljene podrške ili podrške na licu mesta 24 sata dnevno. Pri tome dobijate najbolju moguću uslugu od strane naših basis konsultanata sa višegodišnjim iskustvom u održavanju SAP rešenja.

 

Nudimo da umesto Vas radimo sledeće administrativne zadatake:

  • Monitoring performansi sistema,
  • Proveru i održanje bezbednosti,
  • Backup podataka,
  • Upravljanje bazom podataka,
  • Puštanje zakrpa i novih verzija,
  • i ostale...