MK IT Business Solutions

ZVAGA_header2

ZVAGA

MK IT Business Solutions je razvio aplikaciju za evidenciju ulaska i izlaska vozila na silosima koja je u potpunosti integrisana sa SAP ERP sistemom. Pored standardne evidencije i štampanja odvaga, aplikacija vrši obračun prijema prilikom otkupa i troškove sušenja. Prednost integrisanog rešenja je automatsko zaprimanje na zalihe (ili izdavanje) odmah po evidentiranju odvage što obezbeđuje tačno stanje zaliha u silosu u svakom momentu.

Na primer, prilikom otkupa žitarica, potrebno je kreirati nalog za nabavku, uraditi zaprimanje na zalihe i verifikaciju ulazne fakture odnosno kreiranje PDV priznanica za otkupljene poljoprivredne proizvode. Korišćenje automatskog knjiženja omogućava izvršenje svih nabrojanih aktivnosti klikom na jedno dugme, što značajno ubrzava sam proces.