MK IT Business Solutions

Naša rešenja

CikaMKBS

Pored standardnih rešenja koje SAP ima u ponudi, MK IT Business Solutions je razvio i sopstvena rešenja koja se maksimalno nadovezuju na SAP ERP informacioni sistem i povećavaju vrednost koju on pruža korisnicima. Najvažnija od njih su:

  • ZAGA - modul koji olakšava poljoprivrednim preduzećima da upravljaju svim segmentima u procesu proizvodnje,

  • ZFARM - modul koji je približio SAP velikim farmama i u potpunosti pokrio potrebe praćenja i analize u stočarstvu,

  • ZVAGA - aplikacija za evidenciju ulaska i izlaska vozila i obračun prijema žitarica i ostalih usluga na silosima.