MK IT Business Solutions

Microsoft Partner

13.-Microsoft-Silver-Certified-Partner
Microsoft Silver Certified Partner
MK IT Business Solutions je Microsoft Silver Certified Partner. Partnerstvo je postignuto kroz Microsoft sertifikaciju naših zaposlenih i po preporuci korisnika naših usluga.