MK IT Business Solutions

In_The_Fields

Darko Milačić: Do profita, kontrolom troškova

There are no translations available.

MK grupa se okrenula sektoru agrara jer je to za nas biznis budućnosti, a dugoročno uspešno poslovanje obezbeđuje uvođenje informacionih tehnologija

Darko-Milacic

Ako se budemo razvijali po planu, MK Grupa će narednih godina biti jedna od tri najveće kompanije u regionu.

Darko Milačić (28), izvršni direktor za finansijske poslove MK grupe, tako vidi razvoj kompanije u kojoj zauzima jedno od glavnih menadžerskih mesta. S obzirom na poziciju koja mu omogućuje uvid u sadašnje poslovanje kompanije, ali i u strateški razvoj i perspektivu, treba mu verovati.

Dobitna kombinacija koja dugoročno obezbeđuje uspešno poslovanje i razvoj MK grupe jesu poljoprivreda i – informacione tehnologije. U razgovoru za Biznis magazin Darko Milačić, nesvakidašnji “japi” u Srbiji, objašnjava kako je kompjuter došao čak do njive.

 

Strateški potez koji je presudno odlučio o daljem razvoju MK grupe bio je ulazak nemačke kompanije Nordzucker, koja je pre godinu-dve postala većinski vlasnik šećerana (sa 51 odsto kapitala) po kojima je, do tada, MK grupa bila najpoznatija.

MK grupa se okrenula sektoru agrara jer je to za nas biznis budućnosti. U njemu ima mnogo prostora za napredak. Dobrim upravljanjem mogu da se ostvare izvanredni rezultati. MK grupa je kroz privatizaciju određenih kombinata u Srbiji i zakupom zemljišta dobila na korišćenje oko 30.000 hektara zemlje. Od toga je oko 40 odsto u našem vlasništvu. Pošto smo shvatili da je u poljoprivredi veoma važna ekonomija veličine, pre svega u površinama zemlje i neophodnoj infrastrukturi za obradu, krenuli smo, u okviru naše strategije, u Ukrajinu – kaže Darko Milačić na početku našeg razgovora.

Ukrajina ima izuzetno kvalitetno zemljište...

Da, to je zemlja sa najvećim potencijalima u agraru. Ima oko 40 miliona hektara obradive zemlje! Poređenja radi, Srbija raspolaže sa oko 3,5 miliona hektara. U Ukrajini je kvalitet zemlje najbolji na svetu, jer sadrži optimalan nivo humusa. Čak je infrastruktura, u osnovnim elementima, neverovatno planski urađena: parcele su ograđene šumom koja je tu rasla nekoliko decenija, sprečeni su udari vetra, blizu je vodenih površina, putevi su pravilno određeni. To izgleda gotovo besprekorno. Uostalom, Ukrajina je bila žitnica Evrope. Čak je Hitler, u vreme Drugog svetskog rata, vagonima izvozio tu kvalitetnu humusnu zemlju u Nemačku.

Prilično nesvakidašnje za naše prilike, MK grupa je sa kupovinom i zakupom zemljišta krenula i u razvoj informacionih tehnologija koje se koriste upravo u poljoprivredi. Osnovan je MK IT Business Solutions koji već ima originalna rešenja?

MKS_logo

MK IT Business Solutions, se kao partner SAP West Balkans, bavi implementacijom standardnih i razvojem dodatnih SAP rešenja. Radeći na održavanju i unapređenju SAP rešenja za finansije, trgovinu, industrijsku proizvodnju, transport i berzansko poslovanje, naši SAP konsultanti postali su jedni od vodećih u zemlji. Tako smo, paralelno sa širenjem u Ukrajini, u okviru programa SAP koji primenjujemo u celoj MK grupi, dodatno razvili modul ZAGA preko koga pratimo kompletnu poljoprivrednu proizvodnju. Stvaramo kadrove, imamo dobar menadžment i tu je formula uspeha: imamo ljude koji su od farmera prerasli u prave menadžere i koji mogu da prate sve procese. Razvili smo informatičko rešenje. Suština je u tome da sve može da se unapredi. A da biste unapredili proces proizvodnje, morate da pronađete i razumete gde pravite grešku. Na primer, u proizvodnji kukuruza, postoji tačna struktura troškova – seme, đubrivo, hemija, mašine, zaposleni... Ali, analizom će se videti da proizvodnja kukuruza različito košta na različitim parcelama. To dalje znači da je moguće videti gde je greška: da li je bilo pogrešno oranje, upotreba hemije ili, možda, ta vrsta semena ne odgovara toj zemlji. MK grupa je poljoprivredna industrija koja na bazi ekonomije veličine nastoji da ostvari što racionalniju proizvodnju. Mi idemo strateški na najisplativije kulture i istovremeno se trudimo da budemo najbolji u poljoprivrednoj proizvodnji.

Šta je donela ZAGA?

Modul ZAGA razvilo je preduzeće MK IT Business Solutions, koje je u okviru grupe specijalizovano za implementaciju SAP-a. Zahvaljujući ZAGA modulu za agrar, MK grupa je uspela da za vrlo kratko vreme od poljoprivrede stvori unosan, predvidljiv, visokoorganizovan i planiran biznis.

Ovaj SAP modul za agrar nastao je iz potrebe menadžmenta da na centralizovan način prati poljoprivrednu proizvodnju na velikim površinama raspoređenim na različitim geografskim lokacijama.

Darko Milačić kaže da je osnovna prednost SAP-a što obezbeđuje menadžmentu da standardizovane informacije bitne za upravljanje poslovanjem budu raspoložive u realnom vremenu, na nivou svakog pojedinačnog preduzeća i cele MK grupe. To, praktično, u agraru znači da menadžer u svakom trenutku može da prati kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, od njiva i silosa, preko mašinskog parka do učinka svakog pojedinca i mašine u sistemu. SAP omogućava kompletnu analizu prinosa, analizu troškova proizvodnje, poređenje stvarnih i očekivanih rezultata, planiranje resursa i troškova, kao i dalje planiranje rasta prihoda.

Zato ste se odlučili za uvođenje sistema SAP?

Miodrag_Kostic

SAP je jedan od najboljih svetskih sistema koji omogućava inteligentno upravljanje procesima firme, bilansima firme. Predsednik MK grupe, Miodrag Kostić, na vreme je prepoznao jedno od veoma važnih pravila u biznisu: da mora da prati ono što drugi rade u svetu. SAP sistem omogućava da u svakom momentu efikasno kontrolišemo šta radimo, od silosa do kamiona, da sve sagledamo u realnom vremenu i da možemo da reagujemo, da donosimo bolje poslovne odluke. Kompanija, uz pomoć SAP-a, može brzo da integriše drugu firmu, olakšani su svi procesi i moguć je tačan uvid u poslovanje. Poljoprivreda je tipična oblast, „udžbenički primer“ gde pravilno poslovanje donosi prihod. I zato SAP omogućava dobre rezultate.

Ove godine ste prvi put primenili modul ZAGA?

Ova godina je bila test za modul ZAGA, iako je bila izuzetno sušna. Gubici zbog suše donekle su kompenzovani visokom cenom žitarica, poljoprivreda je prosto takva. Međutim, uspeli smo da izmerimo rezultate na svakoj parceli koju smo obradili i ja tek očekujem da nam ZAGA u narednim godinama da rezultat u finansijskom smislu. Čak je jedna godina dovoljna da se ovakav modul isplati. Troškovi poslovanja se sigurno mogu smanjiti primenom modula ZAGA i verujem da ćemo biti najjeftiniji u proizvodnji, odnosno, ostvarićemo visoku produktivnost.

Kako su zaposleni prihvatili ovakav način poslovanja?

Naš menadžment u poljoprivredi je učestvovao u pravljenju modula ZAGA. Problema u primeni nismo imali jer je zaposlenima objašnjeno šta će ovaj sistem doneti , analizu projekta smo spustili do najnižeg nivoa u hijerarhiji zaposlenih, radili smo na edukaciji, držana su predavanja i obuke. Svi su veoma dobro prihvatili ovakav oblik usavršavanja u poslovanju i proizvodnji. Modul ZAGA nastao je kao jedan deo naše strategije. On je jedinstven u svetu, u postupku je zaštite kao „SAP best practice“ i već ima zainteresovanih da ga kupe, na primer, Agrokor koji je najveći korisnik SAP-a u Hrvatskoj.

To je skup sistem za manje zemljišne posede?

Za vlasnike malih poseda nije isplativ, ali ako se, na primer, udruže i naprave neku zadrugu, već sa 5.000 hektara površine je isplativ. Ukrupnjavanje u poljoprivredi će podići nivo proizvodnje.

MK grupa ulaže mnogo da bismo mnogo i dobili. Na primer, u Ukrajini je prosečni prinos pšenice bio jedna tona po hektaru, a primena naših mera tamo dala je pet tona pšenice po hektaru. Znači, čak i u ovo vreme najgore suše, pokazalo se da smo na pravom putu. Kod kukuruza u Ukrajini, prosek je bio 2-3 tone po hektaru, a mi tamo imamo 7-8 tona po hektaru, na nekim parcelama i do 11 tona po hektaru.

Skica za portret

Darko Milačić je u svojoj 28. godini zadužen za kompletno finansijsko poslovanje svih preduzeća MK grupe. Iako je njegova menadžerska funkcija prevashodno vezana za finansije, on vodi i izvršne i strateške poslove.

Posle završene Treće beogradske gimnazije, u 18. godini otišao je u London i na Univerzitetu Vestminster, u 22. godini, završio studije u oblasti finansija. Vratio se u Beograd i počeo da radi u Delta holdingu, pa u Delta banci, gde je vodio sektor investicionog bankarstva. O svojoj profesionalnoj karijeri Darko Milačić kaže: „Radio sam sve – od blagajne do učestvovanja u transakcijama oko kupovine od strane Inteza banke. Ja sam radnik, jer verujem da radom može sve da se postigne. O mom radnom iskustvu u Delti mogu da kažem sve najpozitivnije: počev od iskustva sa gospodinom Miškovićem, a zaključno sa ostalim menadžmentom. Tu sam naučio dve stvari. Jedno je: kako jedan preduzetnik koji ima strategiju, može da je dovede do ostvarenja, i drugo: koliko je bitna organizacija da se nešto realizuje do kraja. Slična iskustva imam i u MK grupi, sa gospodinom Kostićem. Zato sam siguran da MK grupa može da bude jedna od tri najbolje u ovom regionu, ako budemo sledili sve principe važne za uspešno poslovanje“, kaže Milačić.

U Ukrajini ste zakupili 50.000 hektara zemlje, što je za 20.000 hektara više nego što obrađujete u Srbiji. Sa Ukrajinom imate veće planove?

Ukrajina ima dovoljno zemlje i ne očekujemo da će cena da ide mnogo naviše. To je velika investicija i finansijski konglomerat, a povrat uloženog može da dođe posle tri do pet godina. Ne ulaže se samo u zemljište, već i u zaposlene, izgradnju silosa. Na primer, gradimo najveći silos u Ukrajini od 113.000 tona, u čemu nas finansijski prati EBRD. Do kraja ove godine idemo na 100.000 hektara u zakupu, a do kraja sledeće godine na 200.000 hektara. Nastojimo da stvorimo jak biznis koji je profitabilan. Planirane su velike investicije. Ono što smo pokušali u Srbiji na 30.000 hektara, u Ukrajini ćemo uraditi na 300.000 ili na 400.000 hektara. Proizvodićemo sve što je profitabilno: pšenicu, kukuruz, soju, uljanicu repicu, delom i suncokret. Zato nam treba ZAGA.

Kada budemo proizvodili najjeftiniji kukuruz, plan je da krenemo u proizvodnju ekološkog goriva – bioetanola.

Nekada se govorilo „od njive do trpeze“, a vi ste stvorili novu maksimu „od njive do – tržišta“. Da li takav moderan pristup agraru znači veliku šansu Srbije?

U svakoj industriji, a prevashodno u poljoprivredi, važi pravilo: razumeti biznis, znači razumeti svoju cenu koštanja. Moramo svaku stavku u našoj ceni koštanja dobro da razumemo, da upravljamo njome i kada to postignemo, onda smo 90 odsto uspeli, a samo 10 odsto je margina. Dakle, od proizvodnog procesa do prodaje, moramo da kontrolišemo sve što se dešava. Kada imamo tako postavljen proceduralno-informaciono-organizacioni sistem, onda ne treba brinuti za uspeh na tržištu. Na žalost, poljoprivredu se u Srbiji dugo gledalo kao na neku usputnu aktivnost – šta ti zemlja da. Tako su seljaci bili socijalna grana, a oni to nisu, jer je poljoprivreda mnogo vrednija i ima veći potencijal. Što pre to država shvati, tim pre će biti uspeha i za proizvođače, za kompanije i za državu – rekao je Darko Milačić.

R. N.

www.ninapress.com