NAŠ MENADŽMENT TIM

Dragan Voćkić

Generalni direktor

Dragan je deo MK IT BS od samog početka i osnivanja kompanije 2006. godine. Nakon završetka studija na Fakultetu Tehničkih Nauka, odmah je uplovio u polje informacionih tehnologija. Započeo je u MK IT BS kao SAP konsultant i ubrzo je napredovao i potvrdio svoje znanje i sposobnosti i tako što je stekao status sertifikovanog FI/CO SAP konsultanta. Postao je Generalni direktor kompanije nakon deset godina bogatog iskustva u podešavanju biznis procesa i implementacije SAP i drugih rešenja u najrazličitijim poslovnim oblastima.

Dragana Ivančević

Arhitekta poslovnih rešenja

Dragana je odličan organizator MK IT BS tima i predstavlja savršenu vezu između želja i ideja naših klijenata i kreiranja odgovarajućeg rešenja od strane našeg expert tima. Sa ciljem da naši konsultanti u popunosti razumeju šta klijent očekuje da dobije od određenog projekta, a takođe i pomažući klijentu da po potrebi reorganizuje pojedine procese i učini ih jednostavnijim i efektivnijim, Arhitekta rešenja je tu da dizajnira plan aktivnosti tako da se najefikasnije stigne do željenog rešenja. Dragana je deo tima od 2009. godine.

Milan Barbir

Menadžer ABAP/ BI i programerske službe

Milan poseduje bogato iskustvo u razvijanju specifičnih rešenja koristeći programski jezik ABAP i SAP kao razvojnu platformu. On predvodi tim naših vrednih developera. Pridružio se MK IT BS još prilikom njenog osnivanja 2006. godine i uspeo je da realizuje i iznese veliki broj značajnih projekata, od ideje do uspešnih, funkcionalnih, posebno prilagodjenih, nestandardnih rešenja.

Sanja Mišić

Menadžer SAP službe

Sanja je dragocen član MK IT BS Expert Tima od 2008. godine. Završila je Prirodno-matematički fakultet i ima preko deset godina iskustva u implementaciji SAP rešenja i finom softverskom podešavanju i programiranju obezbeđujući najbolja i najkorisnija rešenja za naše klijente. Sanja se specijalizovala u oblasti SAP FI modula za finansije, a pored toga ona organizuje i predvodi odeljenje SAP konsultanata.

Božidar Radosavljević

Direktor sektora IT infrastrukture

Božidar je vođa tima našeg hardverskog i i infrastrukturnog odeljenja. Odgovoran je za praćenje i održavanje funkcionalnosti sistema i kompletnih sistemskih podešavanja. Poseduje veliki broj sertifikata, autor je brojnih kurseva i ima značajno iskustvo u oblasti Microsoft infrastrukture kao i Microsoft 365 Development and Solutions-a. On je član MK IT BS od 2020. godine.

Miodrag Šarac

Menadžer sektora za projekte i prodaju

Miodrag je prvobitno radio u MK Group d.o.o. na poziciji Zamenika Direktora odeljenja za Upravljanje Projektima i bio je nadležan za projekte digitalizacije širom MK Group sistema, blisko sarađujući sa našim timom. U avgustu 2020., njegovo iskustvo u rukovođenju projektima postalo je integralni deo MK IT BS lanca vrednosti, što značajno doprinosi još efikasnijem organizivanju vođenja izazovnih projekata.