MK IT Business Solutions

In_The_Fields
There are no translations available.

MK Group predstavila sistem za praćenje poljoprivrede na velikim površinama

MK grupa u Novom Sadu jedina je kompanija u svetu koja je implementirala modul za poljoprivredu ZAGA, kojim se prati kompletna proizvodnja na velikim površinama, od njiva i silosa, preko mašinskog parka do učinka svakog pojedinca i mašine u sistemu. Ovaj modul razvilo je prošle godine preduzeće MK IT Business Solutions, koje je u okviru MK grupe specijalizovano za implementaciju informacionog sistema za podršku poslovanju SAP.

Kako su predstavnici MK grupe i SAP-a za zapadni Balkan istakli na jučerašnjoj konferenciji za novinare, novosadska kompanija već nekoliko godina koristi SAP, najsavremeniji i najbolji svetski poslovno-informacioni sistem za poslovanje. Taj sistem omogućava integrisanje poslovanja različitih delova firme u jedinstvenu celinu.

Proširujući primenu SAP-a i na sektor agrara, u kome danas zauzima lidersku poziciju u zemlji, kompanija je prošle godine implementirala i u svetu jedinstven sistem ZAGA, rečeno je juče. NJime se na centralizovan način prati poljoprivredna proizvodnja na velikim površinama i na različitim lokacijama. Podsetimo, MK grupa, osim nekoliko poljoprivrednih imanja u Srbiji, obrađuje i njive u Ukrajini, a uz SAP je u mogućnosti da u svakom momentu ima uvid u celokupnu proizvodnju.

Spanovic

Direktor SAP-a za zapadni Balkan Dragan Španović istakao je da softverska rešenja SAP koristi više od 30.000 kompanija u svetu. Na zapadnom Balkanu sistem je primenjen u 80 kompanija, a u Srbiji ima 50 korisnika. Očekuje da će se povećanjem tržišta, rastom konkurencije i dolaskom stranih kompanija koje uveliko koriste SAP, u Srbiji već dogodine porasti broj kompanija koje na ovaj način organizuju poslovanje.

Objašnjavajući kako ovaj sistem funkcioniše i pomaže menadžerima u upravljanju poslovanjem i donošenju strateških odluka, izvršni direktor MK grupe Darko Milačić je istakao da je osnovna prednost SAP-a to što omogućava da standardizovane informacije bitne za upravljanje poslovanjem budu raspoložive u svakom trenutku i u svim preduzećima koja su u sastavu kompanije, kao i cele MK grupe.

To u agraru praktično znači da menadžer u svakom trenutku može da prati kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, od njiva do učinka svakog pojedinca i mašine. SAP omogućava komlentnu analizu prinosa, troškova proizvodnje, kao i poređenje stvarnih i očekivanih rezultata, planiranje resursa, troškova i rasta prihoda - rekao je Milačić, dodajući da se SAP već isplatio MK grupi, te da se svakoj kompaniji koja, recimo, ima preko 5.000 hektara, uz dobro vođenje firme, ta investicija može isplatiti za dve ili tri godine. - Uvođenje ovog sistema ne može da se ne isplati jer se kupovinom SAP-a u startu diže vrednost preduzeća, pa se u tom smislu uloženo odmah vraća.

Po Milačićevim rečima, za kompaniju poput MK grupe od velikog je značaja što se informacije dobijene iz SAP-a mogu ukrštati s informacijama sa svetskih robnih i finansijskih berzi na kojima se prati kretanje cena najvažnijih ratarskih kultura i šećera.

S. Gluščević

www.dnevnik.co.yu